Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferansı’nda KKTC Temsil Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın görev sahası olan Afet Yönetimi, Müdahale, Afet Risklerinin Azaltılması ve Afet Sonrası İyileştirme çalışmaları konusunda dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi, bu konularda daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uzaktan Algılama Sistemlerinin kullanımı hakkında bilgi edinilmesi ve söz konusu konular bağlamında ülkede gerçekleştirilen çalışmaların uluslararası ortamda tanıtılması amacıyla, 18-21 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi-Ayazağa Kampusu ev sahipliğinde düzenlenen “Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferansı”na (Gi4DM) iştirak edilmiştir.

                       AFET YÖNETİMİ DÖNGÜSÜNE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN DÂHİL EDİLMESİ: IUSARC ÖRNEĞİ