Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferansı’nda KKTC Temsil Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın görev sahası olan Afet Yönetimi, Müdahale, Afet Risklerinin Azaltılması ve Afet Sonrası İyileştirme çalışmaları konusunda dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi, bu konularda daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uzaktan Algılama Sistemlerinin kullanımı hakkında bilgi edinilmesi ve söz konusu konular bağlamında ülkede gerçekleştirilen çalışmaların uluslararası ortamda tanıtılması amacıyla, 18-21 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi-Ayazağa Kampusu ev sahipliğinde düzenlenen “Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferansı”na (Gi4DM) iştirak edilmiştir.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı olarak katılım gösterilen uluslararası nitelikte konferansta üç gün boyunca, Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri bağlamında “Uzaktan Algılama Sistemleri”, “Uydu Görüntüleme Sistemleri”, “Üç Boyutlu Modelleme Çalışmaları”, “Afet Öncesi ve Sonrası Haritalandırma ve Modelleme” gibi konularda çeşitli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Konferans kapsamında akademik makale kabulü ile gerçekleştirilen sunum programına Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı adına Mehmet YILMABAŞAR ve Yusuf EKER’in hazırladığı “Afet Risklerinin Azaltılması Hedefiyle Gençlerle Afete Dirençli Toplum Projesi” konulu çalışma da dahil edilmiş, konferansın üçüncü günü yapılan teknik oturumda söz konusu çalışmanın sunumu gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu konferansa 36 ülkeden toplam 133 akademisyen ve uzman katılım göstermiş, program kapsamında toplam 67 sözlü bildiri, 19 poster sunumu gerçekleştirilmiştir. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının “Gençlerle Afete Dirençli Toplum Projesi”nin anlatıldığı sözlü sunum, birçok ülkeden gelen katılımcılar tarafından izlenmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Afet Yönetimi alanında yapılan çalışmalar izleyicilere aktarılmıştır.

Konferans programı kapsamında oluşturulan stant alanında Coğrafi Bilgi Sistemler, Uzaktan Algılama, Uydu Görüntüleme ve Modelleme konusunda hizmet ve ürünlerini sergileyen firmalar da ziyaret edilmiş, söz konusu hizmetler hakkında bilgi alınmıştır.

Ayrıca Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kafilesi tarafından, Afet yönetimi konusunda sürekli işbirliği içerisinde çalışılan TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü de ziyaret edilmiş, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın İbrahim TARI ile ortak işbirliği alanları ve müşterek projeler hakkında fikir alış verişinde bulunulmuştur.