Bilim Kurulu

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), kuruluşundan itibaren Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi konularında yürüttüğü eğitim ve tatbikatların yanında, bu konularda akademik çalışmalarda da bulunmaktadır. Bu amaçla her yıl 22 Mart Dünya Su Günü ve 13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü bağlamında Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İcra edilen faaliyetlerde sunulan bildiriler akademik yayın olarak yayınlanmaktadır.

IUSARC bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin bilimsel olarak yürütülmesi, çıkan sonuçlarla birlikte literatüre katkı yapılması ve söz konusu faaliyetlerin, konularında uzman akademisyenler tarafından planlanıp farklı disiplinlere mensup uzmanların bir araya getirilmesi amacıyla, 30 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen IUSARC Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla “IUSARC Bilim Kurulu Yönetmeliği” kabul edilerek“ IUSARC Bilim Kurulu” oluşturulmuştur.

Konsey Başkanlığına yapılan başvurular neticesinde, Yönetim Kurulu’nun 06 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıyla Bilim Kurulu üyelikleri onaylanmıştır.