Genel

17 posts

Bilim Kurulu

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), kuruluşundan itibaren Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi konularında yürüttüğü eğitim ve tatbikatların yanında, bu konularda akademik çalışmalarda da bulunmaktadır. Bu amaçla her yıl 22 Mart Dünya Su Günü ve 13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü bağlamında Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İcra edilen faaliyetlerde sunulan bildiriler akademik yayın olarak yayınlanmaktadır.

IUSARC bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin bilimsel olarak yürütülmesi, çıkan sonuçlarla birlikte literatüre katkı yapılması ve söz konusu faaliyetlerin, konularında uzman akademisyenler tarafından planlanıp farklı disiplinlere mensup uzmanların bir araya getirilmesi amacıyla, 30 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen IUSARC Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla “IUSARC Bilim Kurulu Yönetmeliği” kabul edilerek“ IUSARC Bilim Kurulu” oluşturulmuştur.

Konsey Başkanlığına yapılan başvurular neticesinde, Yönetim Kurulu’nun 06 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıyla Bilim Kurulu üyelikleri onaylanmıştır.

Hesap Numaraları

IUSARC ŞEKERBANK TR IBAN HESAP NUMARALARI

TR100005900080545020151312 – GBP

TR370005900080545020151311 – EUR

TR640005900080545020151310 – USD

TR910005900080545020151309 – TL

SWİFT CODE : SEKETR2AXXX

TRNC Represented in Conference on Geographical Information Systems in Disaster Management

Information on the use of Remote Sensing Systems with Geographical Information Systems in order to follow the developments in the world about Disaster Management, Response, Reduction of Disaster Risks and Post-Disaster Recovery activities, The bağlam Geographical Information Systems Conference on Disaster Management ında (Gi4DM) was organized on March 18-21, 2018 in Istanbul Technical University-Ayazağa Campus. “Remote Sensing Systems boyunca, an Satellite Imaging Systems ilen, olarak Three-Dimensional Modeling Studies Uluslararası in the context of Disaster Management Geographical Information Systems, olarak Three-Dimensional Modeling Studies Uluslararası, Post-mapping and Modeling leme various presentations were made. Within the scope of the conference, the study, which was realized with the acceptance of academic articles, was included in the et Disaster Resistant Society Project with Young People with Disaster Risk Reduction Project ler prepared by Mehmet YILMABAŞAR and Yusuf EKER on behalf of Civil Defense Organization Presidency. .

A total of 133 academicians and experts from 36 countries participated in the conference, and 67 oral presentations and 19 poster presentations were conducted. The oral presentation of the. Disaster Resilient Society Project alar of the Presidency of the Civil Defense Organization was followed by the participants from many countries and the studies conducted in the field of Disaster Management in the Turkish Republic of Northern Cyprus were conveyed to the audience.Companies exhibiting their services and products on Geographical Information Systems, Remote Sensing, Satellite Imaging and Modeling were also visited in the booth area created within the scope of the conference program and information was received about these services.In addition, by the Civil Defense Organization Department, the Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD), which has been working in continuous cooperation in the field of disaster management, was visited by the Istanbul Provincial Directorate and joint cooperation areas and joint projects with Istanbul Provincial Disaster and Emergency Director Mr. İbrahim TARI exchange of ideas.