Sempozyumlar

Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu
Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin faaliyet planlamasına dahil edilen “Afet Yönetimi” konsepti, 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde, Acapulco Hotel’de düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” ile gerçekleştirilmiştir.
2 gün süren ve uluslararası düzeyde planlanan sempozyum, 3 oturum halinde icra edilmiştir.

“Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” 1. Oturum
* Moderatör: Prof. Dr. H. Polat GÜLKAN
* Murat BEYHAN AFAD Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi
* Fatih ÖZER AFAD Türkiye Afet Müdahale Planı  (TAMP) ve  Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES)
* Erdoğan ÇELEBİ SSTB Gençliğin Afet Risk Yönetimi  Döngüsünün Tüm  Aşamalarına Katılımı
* Ömer BULUT AFAD AFAD Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası
 
“Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” 2. Oturum
* Moderatör: Prof. Dr. Meen B. Poudyal CHHETRI
* Yrdc. Doç. Dr. Bertuğ AKINTUĞ ODTÜ Afet Risklerinin Azaltılmasında Data ve İstatistiki Bilgilerin Kullanımı ve Önemi
* Prof. Dr. Carl  Welch TAYLOR University of Alabama College of Medicine ABD Afet Öncesi Tıbbi Müdahalenin Geliştirilmesi
* Prof. Dr. İbrahim BENTER Vakıflar Genel Müdürlüğü Kıbrıs’ta Kültürel Mirasların Afet ve Acil Durumlara Karşı Korunması ve Önemi
* Prof. Dr. James Carl HAGEN Saint Xavier University ABD Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzay Teknolojisinin Afet Risklerinin Azaltılmasındaki Önemi
 
“Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” 3. Oturum
* Prof. Dr. A. Nuray KANTARCI ODTÜ Afet Sonrası Psikolojik Destek
* Prof. Dr. Bishal Nath UPRETI University of Zambia  Nepal ve Ötesindeki Deprem Tehdidinin Sebebi, Sonucu ve Geleceği
* Swosthani GURUNG Tribhuvan University  Deprem ve Gelişmişliğin Birbirleri ile İlişkisi
* Prof. Dr. Meen B. Poudyal CHHETRI Nepal Center for Disaster Management Kitlesel Afet Yönetimi
Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu
“Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” çıktıları, oluşturulan bilim kurulu tarafından değerlendirilerek, akademik bir yayın haline getirilme çalışmaları yapılmaktadır.
[metaslider id=115]