Kuruluş Öyküsü ve Misyonumuz

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma
Konseyinin Kısa Tarihçesi
Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerinin gayretleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tamamen insani amaca yönelik olarak yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

KONSEYİN KURUCU ÜYELERİ VE MEVCUT DURUM
Konseyin kuruluşuna, KKTC üniversiteleri dışında, 19 yabancı ülkeden 24 üniversite katkı sağlamıştır.
Konseyimize hali hazırda 22 ülkeden 44 üniversite ve bir ulusal kuruluş üye bulunmaktadır. Ayrıca konseyimizin bir onursal başkanı, 5  bireysel, bir de onur üyesi mevcuttur.

KONSEYİN AMACI, MİSYONU VE DEĞERLERİ :

  • Yurt içi ve yurt dışında,  doğal afetlerde arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak,
  •       Sivil Savunma bilincinin üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşmasını sağlamak, üniversitelerde kurulan arama-kurtarma kulüp öğrencilerinin eğitim seviyesinin artırılması, ekip ruhunun olgunlaştırılması,
  •      Konseye üye üniversitelerde,  sivil savunma, arama-kurtarma hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve farkındalık oluşturulması,
  •      Arama kurtarma faaliyetlerine katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli elemanları tespit ederek yetiştirmek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak,
  •      Uygun koşulları yaratarak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım / arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek,
  •      Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
  •      Sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra, ülkemizde ve dünyamızda boşluğunu, eksikliğini saptadığı, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplumsal farkındalığı artırmak ve benzeri çalışmalar yapmaktır.
  • Konseyin Misyonu; Deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak konseyimizin temel amacıdır.
  • Konseyin Değerleri; Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek, dürüstlük, güvenirliliktir.