Raporlar 2018

 

Sayfa Kapağı

13 Ekim Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü

KKTC Afet Yönetimi Sistemi Yuvarlak Masa Toplantıları ve Değerlendirme Oturumu

07 Eylül – 11 Ekim 2018

 

Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü” olarak belirlenen ve dünya genelinde yapılan etkinliklerle afetlerin önemine, yarattığı sosyal, ekonomik, psikolojik travmalara ve insan yaşamına olan etkilerine dikkat çekile 13 Ekim bağlamında, KKTC’deki Afet Yönetimi Sisteminin tüm paydaşların katılımıyla incelendiği “KKTC Afet Yönetimi Sistemi Yuvarlak Masa Toplantıları” 07 Eylül-02 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılar sonucunda elde edilen veriler ve bu veriler sonucu ortaya çıkan Genel Değerlendirme Raporu, 11 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme Oturumu ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Değerlendirme Oturumunda ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Afet Yönetimi uzmanı akademisyen Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU’nun Bütünlüklü Değerlendirme Raporu da katılımcılarla paylaşılmıştır.

 

 

 

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU’nun Bütünlüklü Değerlendirme Raporu Videosu