Kitap

Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu ve Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı
1. Uluslararası “Doğal Afetler ve Olağanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararası Koordinasyon İşbirliği ve İnsani Yardım” Konferansı