Hakkımızda

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma
Konseyinin  Tarihçesi
Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerinin gayretleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tamamen insani amaca yönelik olarak yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

KONSEYİN KURUCU ÜYELERİ VE MEVCUT DURUM
Konseyin kuruluşuna, KKTC üniversiteleri dışında, 19 yabancı ülkeden 24 üniversite katkı sağlamıştır.
Konseyimize hali hazırda 22 ülkeden 44 üniversite ve bir ulusal kuruluş üye bulunmaktadır. Ayrıca konseyimizin bir onursal başkanı, 5  bireysel, bir de onur üyesi mevcuttur.

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER :

Sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma eğitimlerinin yanı sıra, ülkemizde ve dünyamızda boşluğunu, eksikliğini saptadığı, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama, kamuoyu oluşturma, toplumsal farkındalığı artırmak ve benzeri çalışmalar yapmaktır.

Deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak konseyimizin temel amacıdır.

Uygun koşulları yaratarak, üye üniversitelere, talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ilk yardım / arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar hakkında eğitim ve seminerler vermek,

Konseye üye üniversitelerde,, arama-kurtarma hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve farkındalık oluşturulması,

Üniversitelerde kurulan arama-kurtarma topluluğu öğrencilerinin eğitim seviyesinin artırılması, ekip ruhunun olgunlaştırılması,

Konseyin Değerleri; Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek, dürüstlük, güvenirliliktir.