YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC)

Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC)

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC)

Lahore Üniversitesi (Pakistan)

ADAM Universitesi/Bişkek Finans ve Ekonomi Akademisi (Kırgızistan)

Voronezh Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Rusya)

Endonezya İslami Üniversitesi (Endonezya)

19 Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Maltepe Üniversitesi (Türkiye)

 Yedek Üyeler

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC)

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC)

Ada Kent Üniversitesi (KKTC)

DENETİM VE DİSİPLİN KURULU 

Asil Üyeler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)

Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)

Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)

 Yedek Üye

Gümüşhane Üniversitesi (Türkiye)

MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU

Asil Üyeler

Prof. Dr. Gökçe KEÇECİ (Başkan) (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mutlu KALE (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Yedek Üye

Simge Baca OZANER (İstanbul Teknik Üniversitesi KKK)

BİLİM KURULU

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), kuruluşundan itibaren Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi konularında yürüttüğü eğitim ve tatbikatların yanında, bu konularda akademik çalışmalarda da bulunmaktadır. Bu amaçla her yıl 22 Mart Dünya Su Günü ve 13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü bağlamında Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İcra edilen faaliyetlerde sunulan bildiriler akademik yayın olarak yayınlanmaktadır.

IUSARC bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin bilimsel olarak yürütülmesi, çıkan sonuçlarla birlikte literatüre katkı yapılması ve söz konusu faaliyetlerin, konularında uzman akademisyenler tarafından planlanıp farklı disiplinlere mensup uzmanların bir araya getirilmesi amacıyla, 30 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen IUSARC Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla “IUSARC Bilim Kurulu Yönetmeliği” kabul edilerek“ IUSARC Bilim Kurulu” oluşturulmuştur.

Konsey Başkanlığına yapılan başvurular neticesinde, Yönetim Kurulu’nun 06 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıyla Bilim Kurulu üyelikleri onaylanmıştır.