ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA KURTARMA KONSEYİ

Tarihçe
Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin gayretleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tamamen insani  yardım  amacıyla kurulmuştur.

KONSEYİN YAPISI
Konseyin kuruluşuna, KKTC üniversiteleri dışında, 19 yabancı ülkeden 24 üniversite katkı sağlamıştır.
Konseyimize hali hazırda 22 ülkeden 54 üniversite ve bir ulusal kuruluş üye bulunmaktadır. Ayrıca konseyimizin bir onursal başkanı, 5  bireysel, bir de onur üyesi mevcuttur.

GÖREV, AMAÇ VE DEĞERLER :

Sivil Toplum Kuruluşu olma sorumluluğu ve bilinci ile görevi;  asıl konusu olan Afet Risklerinin Azaltılması, Afet Risk Yönetme Yeteneğini ve Tekniğini güçlendirmek,Afete Dirençli Toplum Oluşturmak içeriğinde Eğitim,Seminer,Çalıştay düzenlemek, arama ve kurtarma eğitimlerinin yanı sıra, ülkemizde ve dünyamızda boşluğunu, eksikliğini saptadığı, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlamak, kamuoyu oluşturmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve benzeri çalışmalar yapmaktır.

Doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, afetlerden etkilenen kişilere  yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak konseyimizin temel amacıdır.

Uygun koşulları yaratarak, üye üniversitelere, talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ilk yardım / arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar hakkında eğitim ve seminerler vermek,

Konseye üye üniversitelerde,, arama-kurtarma hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve farkındalık oluşturulması,

Üniversitelerde kurulan arama-kurtarma topluluğu öğrencilerinin eğitim seviyesinin artırılması, ekip ruhunun olgunlaştırılması,

Konseyin Değerleri; Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek, dürüstlük, güvenirliliktir.