Kitap

Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu ve Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı
Doğal ve İnsan Kaynaklı Afetler, Sonuçları ve Afet Yönetimi
1. Uluslararası “Doğal Afetler ve Olağanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararası Koordinasyon İşbirliği ve İnsani Yardım” Konferansı